Kontakt

Kontakt

Bestil tid

Har du en henvisning?

Du kan bestille en tid, når din læge har sendt en henvisning til klinikken.


Henvendelser skal altid ske i cpr-nummer på den person henvendelsen omhandler. Se mere nedenfor under "Henvisningsprocedure"


Patientportal

Den bedste måde at kontakte os på er via Patientportalen. Det er en sikker krypteret forbindelse gennem vores lægesystem.


Du bestiller tid ved at logge ind, vælge "Ny e-konsultation" og sende os en besked

Telefon

Vores telefon er rødglødende, da vi får henvendelser fra hele landet. Bliver du smidt af linjen, er det altså ikke fordi, vi ikke vil snakke med dig, men fordi der er mange andre, der ringer samtidig.

87 30 31 32

Mandag - torsdag

07:50 - 09:50

Find vej

Vores adresse er Brunbjergvej 6, 8240 Risskov.


Bil

Gratis parkering lige udenfor døren, indkørsel fra Sindalsvej.

P-tilladelse er ikke nødvendig.


Bus

Bybus 1A stopper ved Kronagre/Nordlandsvej, som ligger 500 m fra klinikken.

Brug Rejseplanen.dk

Rute fra Busstoppestedet

Guide til Patientportal

Sådan kontakter du os via Clinea Patientportal


Opret bruger

 1. Gå til Patientportalen
 2. Klik "Opret ny bruger" eller "Opret bruger under 15 år"
 3. Udfyld alle relevante felter.
 4. Klik på "Opret bruger", når du har udfyldt felterne.


Login

Åben Patientportal fra vores hjemmeside. Du har nu to muligheder for at logge ind.


Log ind med NemID/MitID

 1. Vælg "Log ind med NemID/MitID" til venstre
 2. Følg anvisningerne på skærmen.

Log ind med sikkerhedskode

 1.  Udfyld felterne med dit CPR-nummer og din adgangskode og klik  "Log ind".
 2. Du modtager nu en mail med en ekstra sikkerhedskode på din e-mail.
 3. Tast sikkerhedskoden ind i Patientportalen.


Skriv til os

Bed om en tid eller stil os et spørgsmål.


 1. Vælg "Ny e-konsultation"
 2. Skriv, hvad din henvendelse drejer sig om
 3. Vi modtager og svarer på beskeden sikkert gennem Patientportalen


Henvisningsprocedure


Normalt henvises du af din egen læge elektronisk.

Du skal selv bestille en tid hos os. Dette gøres bedst ved at skrive til os via lægevejen. Alternativt kan du ringe og bestille tid. Vi har dog et stort pres på vores telefon, og er tit svære at komme igennem til. 

Er du allerede i et behandlingsforløb eller har brug for en akut tid, skal du ringe og bestille tid.

Du bedes møde til tiden, og det er vigtigt du husker at medbringe dit sygesikringskort.

Du skal registrere ved ankomst.

NB! Ved udeblivelse uden afbud senere end 24 timer før, opkræves i henhold til gældende regler 250,- kr for forundersøgelse og 500,- kr for operation.

Der gælder forskellige regler afhængigt af ”patienttype”. Reglerne er kort skitseret i det følgende.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf: +45 87 30 31 32


Sygesikrings gruppe 1

Er du Sygesikrings gruppe 1 patient (mest normalt), skal du henvises til klinikken af din egen læge. Lægen sender typisk henvisningen elektronisk, hvorefter du kontakter os telefonisk og aftaler en tid.

Du får hele behandlingen betalt af Sygesikringen.Sygesikrings gruppe 2

Er du Sygesikrings gruppe 2 patient, kan du uden henvisning kontakte os mhp undersøgelse og/eller behandling.

Sygesikringen betaler kun en del af behandlingen.Dine rettigheder


Hvis du kommer til skade under din behandling på klinikken er du dækket af en patientforsikring.

Er du henvist af egen læge som sygesikringspatient er du dækket af den offentlige patientforsikring. På Patientforsikringens hjemmeside kan du læse nærmere om dine rettigheder.

Hvis du er privatpatient, patient med sundhedsforsikring eller omvisiteret via det frie sygehusvalg er du dækket af en lovpligtig privatforsikring. Rettighederne kan findes hos Tryg.


Information om registrering af persondata

Når du som patient indgår i et behandlingsforløb på Ortopædisk klinik, klinik for hånd og fodkirugi er klinikken pligtig til at føre en patientjournal (ref. 1)


I journalen indgår en række standardoplysninger om dig (navn, adresse, telefonnummer, cpr.nr., e-mail).

Yderligere registreres din sygehistorie som har relevans for behandlingen, resultat af den objektive undersøgelse, oplysning om given behandling (f.eks. operationsbeskrivelse) samt eventuelle opfølgende kontroller.

Ligeledes noteres resultater af forskellige undersøgelser – feks. svar på røntgenundersøgelser.


Iht. til lovgivningen, skal der yderligere registreres, at du er informeret om en eventuel behandling og at du har accepteret denne.


Klinikken er pligtig til at opbevare data i 10 år.


Klinikken skal leve op til EU-forordningen (EU 2016/279 GDPR) om databeskyttelse. Det giver dig en række rettigheder, som kort skal skitseres her:

 • Ret til indsigt i de oplysninger, som er registreret i klinikkens journal om dig og din behandling.
 • Ret til at få rettet eller slettet oplysninger i tilfælde af at oplysningerne er forkerte eller at du ønsker visse oplysninger fjernet fra journalen.
 • Ret til at gøre indsigelser mod vores håndtering af dine personoplysninger.
 • Du har mulighed for at klage over vores håndtering til Datatilsynet (dt@datatilsynet.dk)


Normalt sender klinikken en kopi af journalnotatet/epikrise til din egen læge. Hvis du ikke vil have at egen læge modtager epikrise, skal du rette henvendelse til sekretæren, når du møder første gang.


Hvis vi skriver en e-mail til dig foregår det i et sikret netværk (Lægevejen). Du kan kontakte klinikken/besvare e-mail i samme lukkede netværk.


1. Ref.1. Bekendgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)

Utilsigtede hændelser


Som patient eller pårørende har du mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

En utilsigtet hændelse er, når man som patient eller pårørende tænker: ’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for min eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af det, der er sket, både der, hvor det skete, og i sundhedsvæsenet generelt’.


Du kan rapportere utilsigtede hændelser ved at klikke her.